Planning O-kade

20 december 2023

Nieuwsbericht

Via dit bericht brengen wij u graag op de hoogte van de stand van zaken rondom de planning en status van het nieuwbouwproject O-kade.

Het oorspronkelijk plan hebben moeten wijzigen op zowel het programma als ook de uitgangspunten. Het nieuwe programma voorziet in meer woningen in het betaalbare segment (onder de NHG-grens) en de uitgangspunten zijn met name gewijzigd met betrekking tot de parkeeroplossing. Het parkeren wordt nu zoveel mogelijk uit het zicht opgelost. 

Na de zomer hebben we de opdracht gegeven aan de architect om het nieuwe plan uit te werken. Inmiddels zijn we zo ver dat de aannemer op basis van dit nieuwe plan een kostencalculatie kan maken. 

Planning
Omdat het plan toch op een behoorlijk aantal punten is gewijzigd, blijkt het teken- en rekenproces iets meer tijd te vergen dan vooraf gedacht. We denken nu in het eerste kwartaal een voorlopig ontwerp aan u te kunnen laten zien. 

Deel dit artikel: